Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

RndnDec(x, nDec)
%
%        *******
% Functie-file : RndnDec
%        *******
%
% Het afronden van een getal in een bepaald aantal decimale cijfers
%
% Input parameters :
% -------------------
%
% --- x  : het af te ronden getal
% --- nDec : het aantal decimale cijfers
%
% Output parameter :
% -------------------
%
% --- Rndx : het afgeronde getal
%

function Rndx = RndnDec(x, nDec)
if nDec < 0
  nDec = 0;
  warning('Afronding op 0 decimalen')
end;
if x == 0.0
  Rndx = 0.0
else
  sx = sign(x);
  x = abs(x);
  pt = 10^nDec;
  x = x * pt + 0.5;
  xx = 0.0;
  while x > realmax
   lx = fix(log10(x));
   xx = xx + 10^lx;
   x = x - 10^lx;
  end % while
  xa  = fix(x);
  Rndx = sx * (xx + xa)/ pt;
end
return

  

Contact us