Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

ScPr_Vectors(R, S)
function SP = ScPr_Vectors(R, S)
%SCPR_VECTORS Scalair Product van R en S
   SP = R * transpose(S);
   return
end

Contact us