Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

ScPr_Vectors(R, S)
function SP = ScPr_Vectors(R, S)
%SCPR_VECTORS Scalair Product van R en S
   SP = R * transpose(S);
   return
end

Contact us