Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

equal(p, q, eps)
function eq = equal(p, q, eps)
%EQUAL Onderzoek of de reals p en q "gelijk" zijn
% Invoerparameters :
%   p, q : de op al of niet gelijk zijn te onderzoeken waarden
%   eps : tolerantie
% EQUAL resulteert in 1 (true ) bij  gelijkheid
% EQUAL resulteert in 0 (false) bij ongelijkheid
%
  if abs(q) < eps
    eq = abs(p)      < eps;  
  else
    eq = abs(p / q - 1.0) < eps;
  end
return
  

Contact us