Code covered by the BSD License  

Highlights from
MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

image thumbnail

MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

by

Tjibbele Miedema

 

Leergang voor geïnteresseerden in de Computeralgebra - Systemen MATLAB en zijn Symbolic Math Toolbox

equal(p, q, eps)
function eq = equal(p, q, eps)
%EQUAL Onderzoek of de reals p en q "gelijk" zijn
% Invoerparameters :
%   p, q : de op al of niet gelijk zijn te onderzoeken waarden
%   eps : tolerantie
% EQUAL resulteert in 1 (true ) bij  gelijkheid
% EQUAL resulteert in 0 (false) bij ongelijkheid
%
  if abs(q) < eps
    eq = abs(p)      < eps;  
  else
    eq = abs(p / q - 1.0) < eps;
  end
return
  

Contact us