File Exchange

image thumbnail

Wprowadzenie do Simulinka (Introduction to Simulink in Polish)

version 1.0.0.0 (2.08 MB) by Grzegorz Knor
Wprowadzenie do Simulinka w formie krótkiego kursu w języku polskim.

3 Downloads

Updated 25 Aug 2010

View License

Zawartość:
1. Wstęp i pierwsze proste modele
2. Lekcja tworzenia czytelnych modeli
3. Pierwszy trudniejszy model
4. Drugi trudniejszy model
5. Tworzenie własnych bloków
6. Kilka słów o własnych systemach
7. Korzystanie z worskpace'u Matlaba
8. Model gradacji owadów: Choristoneura fumiferana

Omawiane przykłady znajdują się w katalogu examples.

Cite As

Grzegorz Knor (2020). Wprowadzenie do Simulinka (Introduction to Simulink in Polish) (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/28554-wprowadzenie-do-simulinka-introduction-to-simulink-in-polish), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

Comments and Ratings (2)

Cisu90

Bardzo pomocne, Dziękuję

Grzegorz Knor

Wersję online kursu można znaleźć pod adresem:
http://gknor.keep.pl/kurs_S.html

MATLAB Release Compatibility
Created with R2009a
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux