Feedback

Zpracování obrazu a videa v MATLABu

Recorded: 4 May 2011